کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی

اثر مایک گلداسمیت از انتشارات پیدایش - مترجم: مهرداد تویسرکانی-علمی

آلبرت از مدرسه اخراج شد؟ نازی‌ها و اف.بی.آی جاسوسی‌اش را می‌كردند؟ مغزش را از سرش درآوردند؟ بله او با اینكه مرده، ولی هنوز مارا به تعجب وا‌می‌دارد. حالا در این كتاب شما می‌توانید در دفتر یادداشت گمشده آلبرت سرك بكشید، تیترهای تكان‌دهنده روزنامه اخبار كیهان را بخوانید، و از فرضیه‌هایی خبردار شوید كه جهان ما را تغییر داد ... آن هم بدون اینكه مختان تاب بردارد.


خرید کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی
جستجوی کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی در گودریدز

معرفی کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی


 کتاب تاریخچه اندازه گیری
 کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران
 کتاب جهان بشر
 کتاب زنان سرکش دنیای ریاضیات
 کتاب زندگی با باکتری بهتر است یا بی باکتری؟
 کتاب جستارهایی در فیزیک معاصر