کتاب آمار مقدماتی

اثر تامس اچ ووناکت از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی - مترجم: محمدرضا مشکانی-علمی
خرید کتاب آمار مقدماتی
جستجوی کتاب آمار مقدماتی در گودریدز

معرفی کتاب آمار مقدماتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آمار مقدماتی


 کتاب پیدایش صنعت (1700تا1800میلادی)
 کتاب تاریخچه زمان
 کتاب Where Is the Bermuda Triangle?
 کتاب Who Was Nikola Tesla?
 کتاب مبانی فیزیولوژی جانوری (جلد اول)
 کتاب آب و هوا