کتاب بازداشتگاه صورتی

اثر آدام آلتر از انتشارات ترجمان - مترجم: هوشمند دهقان-علمی

اغلبِ ما گمان می‌کنیم انتخاب‌هایمان در زندگی تماماً به اختیار خودمان شکل می‌گیرد؛ گمان می‌کنیم مستقل از جهان پیرامونمان می‌اندیشیم و رفتار می‌کنیم. اما رنگ‌ها حالات درونی ما را دگرگون می‌کنند؛ نام‌هایمان تا حدی سرنوشت ما را رقم می‌زنند و بر قضاوت دیگران دربارۀ ما تأثیر می‌گذارند؛ آب‌وهوای هر روز نگرش کلی ما در آن روز را جهت می‌دهد؛ و این فهرست عوامل پنهان مفصل و دراز است. بازداشتگاه صورتی توضیح می‌دهد که چگونه محیط اطراف ما و صدها عامل پنهان دیگر افکار و اعمالمان را بی‌آنکه بدانیم شکل می‌دهد. آدام آلتر برای اثبات حرف خود آزمایش‌های اعجاب‌آور بسیاری انجام داده است و آن‌ها را با زبانی ساده و گیرا و گاهی طنزآمیز توضیح می‌دهد. کتاب او هم برای تأثیر گذاشتن بر دیگران به کار می‌آید و هم برای آگاه‌شدن به اینکه چقدر تحت‌تأثیر عوامل بیرونی هستیم.


خرید کتاب بازداشتگاه صورتی
جستجوی کتاب بازداشتگاه صورتی در گودریدز

معرفی کتاب بازداشتگاه صورتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازداشتگاه صورتی


 کتاب آموزش تندخوانی
 کتاب درآمدی تصویری بر نظریه بازی
 کتاب آب در گیتی
 کتاب طوطی ها
 کتاب نجوم نظری و عملی برای همگان
 کتاب راز آگاهی