کتاب تاریخ علم و فن آوری

اثر جیمز مک کلیلن از انتشارات سخن - مترجم: عبدالحسین آذرنگ-علمی

• از معتبرترین منابع درسی دانشگاهی در زمینۀ تاریخ علم و فن‌آوری به‌قلم دوتن از استادان باتجربه _مجلّۀ آموزش فن‌آوری
• هدف اساسیِ این‌کتاب اثبات‌کردن این‌نظر است‌که در تاریخ بشر، جز در عصر جدید، فن‌آوری‌ها همواره بر علم تأثیر گذاشته است. _مجلّۀ نیچر
• درس‌نامۀ پرفروش مک‌کلیلن – دُرن، نه‌تنها اثری درخور توجّه برای پژوهندگان و دانشجویان رشته‌های تاریخ علم و فن‌آوری، تاریخ تمدّن، تاریخ فلسفه و تاریخ، بلکه کتابی‌خواندنی برای همۀ علاقه‌مندان به دانستن رابطۀ میان علم و فن‌آوری در تاریخ تمدّن است. این‌رابطه از سپیده‌دمِ تمدّن تا آغاز سدۀ 21 بررسی شده است. _معرّفیِ ناشر اصلی


خرید کتاب تاریخ علم و فن آوری
جستجوی کتاب تاریخ علم و فن آوری در گودریدز

معرفی کتاب تاریخ علم و فن آوری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاریخ علم و فن آوری


 کتاب فرهنگ اتصال
 کتاب نقشه جدید جهان
 کتاب تکنولوژی های انقلابی
 کتاب مغز متفکر
 کتاب ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر
 کتاب کندوکاوی روان شناختی در کارکرد هنر