کتاب تفسیر خواب

اثر زیگموند فروید از انتشارات شباهنگ - مترجم: عفت السادات حق گو-علمی

What are the most common dreams and why do we have them? What does a dream about death mean? What do dreams of swimming, failing, or flying symbolize? Freud’s discovery that the dream is the means by which the unconscious can be explored is undoubtedly the most revolutionary step forward in the entire history of psychology. Dreams, according to his theory, represent the hidden fulfillment of our unconscious wishes. Through them the inhibitions are released and tensions relaxed. The ability to interpret these manifestations of conflict in the human psyche opened a vast new realm of investigation, particularly invaluable in the treatment of neuroses. By his pioneer investigations into the world of dreams, Sigmund Freud created a transformation in our generation’s thinking.


خرید کتاب تفسیر خواب
جستجوی کتاب تفسیر خواب در گودریدز

معرفی کتاب تفسیر خواب از نگاه کاربران
جمله ای از موریس مترلینگ درباره خواب هست که دقیقا خاطرم نیست ولی
:چنین مضمونی داشت
یک سوم زندگی ما در خواب می گذرد و ما از کجا مطمئن باشیم آنچه در خواب می بینیم حقیقی تر از بیداری نباشد؟

@description@

این کتاب را خواندم چون دنیای خواب برایم خیلی شگفت انگیز است و کنجکاو بودم بدانم این خواب ها از کجا می آیند و چطور است که گاهی در بعضی خواب ها، آینده خود را به ما نشان می دهد؟
سوال های ماورالطبیعه ایم حل نگردید ولی بجای ان با بُعد دیگری از خواب آشنا شدم؛یعنی فلسفه وجودی و جنبه روانشناسی اکثر خواب ها

خواب ها معمولا باقی مانده اتفاقات روز قبل هستند.خواب برای این است که کام های وازده را برآورده سازد تا روان انسان به آرامش برسد
یعنی علاوه بر اینکه ما از لحاظ بدنی خستگی در می کنیم از لحاظ روانی هم تخلیه می شویم
چگونگی تشکیل خواب را در آخرین قسمت ریویو آورده ام
اینکه چطور این آرزوها و افکار پنهانی به رویا تبدیل می شوند و چنین رمزآلود و گاها پر از اساطیر و... می شوند حیرت انگیز است
ادبیات و نقاشی و بیشتر هنرهای تجسمی و حتی خود سینما مطمئنا از خواب الگو گرفته اند
یادمه در کتابی خواندم مک کارتنی یکی از اعضای مهم گروه @بیتلز@ آهنگ یا شعر ترانه معروف «دیروز» را در خواب دیده بود و روز بعد آن را نوشت
احتمالا شعر بوده چون طبق این کتاب و تجربیاتی که خود در خواب داشته ام، همه یا بیشتر خواب ها بصورت صامت هستند:تعریف تعبیر خواب بصورت علمی
تعبیر خواب یعنی صورت ظاهر آن را به صورت باطن یعنی افکار پنهان تبدیل کنیم.یا به زبان دیگر آنچه را رویا بافته از هم جدا کنیم

@description@

:زبان خواب

بیشتر خواب ها زبانی نمادین دارند و این زبان گاهی ریشه ای هزاران ساله دارد که برای تعبیر آن باید شناختی از اسطوره ها داشت
آیا هیجان انگیز نیست که خوابی ببینی که در آن گاها زبان مشترکی با اجداد هزاران ساله ات داشته باشی؟

:نکاتی جالب در مورد زبان خواب و هم زبان کهن

زبان شناسان مشهور بر این عقیده اند که در کهن ترین زبان های بشر معانی متضاد مانند بیرون و درون، زبون و توانا، به یک صورت ادا می شده و کلمات اولیه دارای دو معنی بوده اند

در بعضی موارد وحدت رموز و اشارات از وحدت زبان وسیع تر است
بعضی علائم به طور عموم بین اشخاص دارای یک زبان و فرهنگ، مشترک است

:چند مثال از رموز خواب در اینجا می آورم

رمز «عبا» در خواب: ما معتقد بودیم عبا در خواب های زنان مرز مرد است و به او اشاره می کند
آقای رایک می گوید: داماد، نزد طوایف بیابانگرد، در جشن های قدیمی ازدواج، عروس را با یک پارچه بزرگ که عبا نامیده می شد می پوشاند و
«کلمات زیر را تکرار می کرد: «مگذار جز من کسی در آینده تو را بپوشاند

@description@

رمز پل : آقای فیرنزی در سال 1922-1921 آن را فاش کرد
پل در اصل نماینده عضو تناسلی مرد می باشد که در اثنای نزدیکی، پدر و مادر را به هم وصل می کند، ولی به زودی تبدیل و تحویل یافت و دارای معانی متعددی گردید که همه معانی جدید از همان معنای اصلی مشتق شده است
و چون عضو تناسلی مرد مسئول حقیقت تولید انسان از آب است، پس پل نماینده رهگذر یا موصل از آنجا (ماقبل ولادت- رحم مادر) به اینجا یا (زندگی) می باشد و چون بشر مرگ را بازگشت به رحم زن(بازگشت به آب) می داند پس رمز پل معنی چیزی که مرگ را در بر دارد پیدا می کند...اخیرا ممکن است پل از معنی اصل خود، بیشتر تجرید شود و بر معانی دورتری اطلاق گردد، ولی هر طوری که باشد نماینده انتقال یا هرگونه تغییر حالت می باشد

و همین است راز زنی که هنوز نتوانسته است بر رغبت «مرد شدن» خودش چیره شود
..و پل های کوتاهی که به لب خشکی سمت دیگر نرسیده زیاد به خواب می بیند

@description@

مقصود از امپراتور و امپراتریس و شاه و ملکه، پدر و مادر است.اطاق خواب به زن تعبیر می شود و غرض از درهای ورود و خروج مخرج های طبیعی بدن است
علامات و اشاراتی که در رویا به کار می رود اغلب برای پنهان کردن اشخاص یا اعضا بدن یا اعمالی است که مربوط به شهوت رانی می شود.مقصود از اسلحه تیز و اشیا دراز و سفت و تنه درخت و عصا ، آلت رجولیت است و از گنجه و جعبه و درشکه و بخاری باید به عضو زن پی برد

:مثالی از خواب دهشت آور یک دوشیزه که رموز جالبی در آن نهفته است
@description@
@description@
نکته مهم: خواب همواره روابط زمانی را به روابط مکانی تبدیل می کند

یکی از خواب های خیلی جالب که قبلا در نت آنرا بصورت معما خوانده بودم
کمی خواب را تغییر و حالتی جنایی به آن داده بودند که اگر جواب درست میدادی برچسب قاتل بالفطره را بهت می چسباندند

@description@
@description@یک روانکاو به تنهایی نمی تواند خوابی را به وسیله رموز و نمادها تعبیر کند مگر به کمک شخصی که خواب دیده و تداعیاتی که این شخص از خواب خود دارد

همه خواب ها را فقط تا حدی می توان شناخت و تعبیر کرد
در هر خوابی لاقل به یک نقطه می رسیم که از آن فراتر نتوانیم رفت. مثل اینکه این نقطه ناف خواب است و آن را به ناشناختنی وصل می کند

:خواب و ادبیات

خواب در ادبیات هم جایگاه خاصی دارد و نویسندگان قدیمی و جدید از آن استفاده های زیادی می کنند.مثلا در کتاب «بار هستی» میلان کوندرا، خواب های ترزا بخش مهمی از کتاب هستند.حالا چقدر قبل و بعد از فروید درست تعبیر شده اند را نمی دانم
اما خود فروید می گوید:اشتباهات و تناقضی که در ادبیات راجع به خواب دیده می شود از خطای نویسندگان است که اغلب نمی دانند خواب دارای خیالاتی است باطنی و باید آن را به وسیله ی تحلیل از اصل خواب بیرون کشید

:نتایج


زیگموند فروید برای اثبات نظریه هاش درباره خواب بیشتر با پزشکان جسمی اختلاف نظر داشت تا عامه مردم
این پزشکان همانطور که در استاتوس آوردم روانکاوی را علم نمی دانستند و به خواب هم دیدگاهی مادی گرایانه داشتند

پزشکانی به خلاف فلاسفه، رویا را عمل روحی نمی دانند و برآنند که صور خواب تنها مولود تحریکات جسم و حواس است که از عالم بیرون و یا از اختلاج اعضا درون به خفته می رسد

:اما خود فروید دو نتیجه مهم از تحقیقاتش میگرد
خواب برآورده شدن آرزو است که اغلب خواب های کودکان به وضوح این را اثبات می کند
خواب اشخاص بزرگسال عموما ناشی از امیال شهوانی است

با استفاده از خواب می توان به ریشه بیماری های روانی دست یافت.در روانکاوی، خواب نقش خیلی مهمی دارد همانطور که خیالات غیرارادی دارند

خیالات غیرارادی آن خیالات ناخوانده و پریشانی است که رشته ی فکر را هر دم پاره می کند، همان است که صاحب خیال آنرا پوچ و بی معنی می پندارد

چون هم خواب و هم این خیالات برخاسته از درون آدمی است و می تواند قسمتی از وجود ما را که حتی برای ما ناشناخته است بما بنمایاند

فروید در مورد سانسور غیرآگاهانه هم توضیحات جالبی دارد که باورمان شاید
:نشود که بدون آنکه بدانیم افکاری را درونمان سانسور می نماییم

این حالت خاص روحی را پس رانی می نامم. این حالت در واقع حس تنفری است که نسبت به افکاری در شخص تولید می شود


نحوه تفکر ما و افکار پس رانده و چگونگی بوجود آمدن خواب از نظر فروید که
:یکی از جالب ترین قسمت های کتاب است


ما عقیده داریم که روح انسان برای ایجاد فکر، دو قوه دارد. قوه دوم دارای این مزیت است که هرچه را می سازد، وجدان بی درنگ درک می کند لکن ساخته ی قوه ی اولی نامدرک مانده و یا به وسیله قوه ی دومی به وجدان می رسد

در سرحد این دو قوه آنجا که قوه ی اولی به قوه ی دومی می پیوندند یک غربال نقادی وجود دارد که افکار باید از آن بگذرد. آنچه نباید وارد وجدان شود از غربال نمی گذرد و به جا می ماند. افکار باقیمانده را که غربال نقادی وا می زند،(افکار پس رانده) می نامیم. ولی در مواقع خاصی در ضمن خواب، عمل نقادی سست شده فعالیت دو قوه از راه عادی منحرف می شوند و قسمتی از افکار پس رانده خود را به وجدان می رساند

بنابراین، چون عمل نقادی هرچند سست بشوند ناچار تغییر صورت داده چهره ی زشت خود را به طوری بپوشانند. بنابراین آنچه وارد وجدان می شود حاصل سازش و مصالحه ای که بین تقاضاهای مخالف دو قوه صورت می گیرد

باید دانست عمل پس رانی و سستی نقادی و مصالحه نه تنها در خواب بلکه در هر توع فعالیت روحی محسوس است

وقتی خواب به بیداری تبدیل شد انتقاد به کار خود پرداخته آنچه را در مدت ناتوانی پذیرفته بود از خود می راند. اینکه رویا به سرعت فراموش می شود دلیل واضح و مثبتی بر این نظریه است. به اضافه در اثر تجربه می دانیم که هنگام حکایت کردن خواب یا تجزیه ی آن ممکن است نکته یی که به کلی فراموش شده بود به خاطر بیاید و اتفاقا آن نکته بهترین و نزدیک ترین وسیله فهم مقصود خواب واقع می شود و شاید هم به همین جهت در نتیجه عمل انتقاد، آن نکته به فراموشی سپرده شده است


حتی وقتی به خواب عمیق فرو رفته ایم یک مقدار توجه در ما بیدار است تا اگر لازم و صلاح باشد ما را از خواب بیدار کند. به قول «بورداخ» فیزیولوژیست معروف، هرکس از آنچه بیشتر مایه ی تعلق او است زودتر متاثر شده بیدار می شود، چنانکه مادر از گریه ی کودک و آسیابان از توقف سنگ آسیا و اغلب اشخاص از شنیدن اسم خود آسان بیدار می شوند
وقتی لحظه آخر پیش از بیدار شدن، در خواب صدا و هیاهو باشد برای این است که صدای خارج در رویا به صورت دیگری ترجمه شده خواب را قطع نکند و چند لحظه دیگر هم به خفته مجال استراحت بدهد


مشاهده لینک اصلی
Die Traumdeutung = The Interpretation of Dreams, Sigmund Freud
The Interpretation of Dreams (German: Die Traumdeutung) is an 1899 book by the psychoanalyst Sigmund Freud, in which the author introduces his theory of the unconscious with respect to dream interpretation, and discusses what would later become the theory of the Oedipus complex. Freud revised the book at least eight times and, in the third edition, added an extensive section which treated dream symbolism very literally, following the influence of Wilhelm Stekel. Freud said of this work, @Insight such as this falls to ones lot but once in a lifetime.@
عنوانها: تفسیر خواب؛ تعبیر خواب و بیماریهای روانی؛ نویسنده: زیگموند فروید؛ تاریخ نخستین خوانش: ماه آگوست سال 1974 میلادی
عنوان: تفسیر خواب؛ نویسنده: زیگموند فروید؛ مترجم: محمد خاور؛ تهران، کانون شهریار، 1328؛ در 55 ص موضوع: روانکاوی خواب دیدن - قرن 19 م
عنوان: تعبیر خواب و بیماریهای روانی؛ نویسنده: زیگموند فروید؛ مترجم: ایرج پورباقر؛ تهران، نشر آسیا، 1342؛ در 462 ص ؛ چاپ پنجم 1378؛ چاپ هتم 1382؛ شابک: 9649067981؛
عنوان: تفسیر خواب؛ نویسنده: زیگموند فروید؛ مترجم: شیوا رویگردان؛ تهران، نشر مرکز، 1382؛ در 885 ص شابک: 9643056732؛ چاپ دوم 1383؛ چاپ سوم 1384؛ پنجم 1386؛ ششم 1387؛ هفتم و هشتم 1388؛ نهم و دهم 1389؛ چاپ پانزدهم 1393؛ شابک: 9789643056735؛
عنوان: تفسیر خواب؛ نویسنده: زیگموند فروید؛ مترجم: احسان لامع؛ تهران، پارسه، 1393؛ در 436 ص ؛ شابک: 9786002531810؛
عنوان: تفسیر خواب؛ نویسنده: زیگموند فروید؛ مترجم: عفت السادات حق گو؛ تهران، شباهنگ، 1394؛ در 567 ص ؛ شابک: 9786001301100؛
بیش‌از یک‌ سده پیش از امروز، فروید، با نوشتن همین‌ کتاب، برای تفسیر خواب و رؤیا، که پیش‌ از آن موضوع حدس و گمان‌های عوامانه و سطحی بود، پایه و اسلوبی‌علمی، و نظام‌مند، فراهم‌ کرد، و گامی‌ بزرگ در زمینه‌ ی جست‌جوی علمی در ذهن انسانی، و فهم پدیده‌ ها، و مسائل ذهنی، برداشت. با این‌ حال در آغاز کتاب، پیش‌ از ارائه‌ ی نظریه‌ ی خویش، یعنی تلقّی خواب‌ دیدن، به‌ منزله‌ ی تحقّق آرزو، سابقه‌ ی تحلیل علمی رؤیاها را، به‌ تفصیل بررسی‌ کرد، که آن‌ نیز نمونه‌ ای از کار دقیق پژوهش‌گرانه، و ارج‌شناسی تلاش‌های دیگران، به‌ شمار می‌آید. فروید خواب‌ها را «بزرگراهی به‌ درون ناخودآگاه» می‌دانست، و عالمان پس‌ از او نیز، همچون‌ خود او، از این‌ بزرگراه، برای راه‌ یافتن به‌ جهان پیچیده‌ ی ذهن انسانی، بهره‌ های بسیار بردند. روان‌کاوی و روان‌ درمانی امروز، بی‌تردید به‌ کار پیشاهنگ و پیشتاز فروید؛ بسیار وامدار است. ا. شربیانی

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تفسیر خواب


 کتاب پادماده
 کتاب استیو جابز
 کتاب آزمایش های شگفت انگیز 2
 کتاب طرح باشکوه
 کتاب ژن خودخواه
 کتاب گوارش نفرت انگیز