کتاب جایگاه ما در جهان هستی

اثر استیون هاوکینگ از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: صالح خواجه دلویی-علمی

Based on a series of lectures given at Cambridge University, Professor Hawkings work introduced "the history of ideas about the universe" as well as todays most important scientific theories about time, space, and the cosmos in a clear, easy-to-understand way. "The Theory of Everything" presents the most complex theories, both past and present, of physics; yet it remains clear and accessible. It will enlighten readers and expose them to the rich history of scientific thought and the comlixities of the universe in which we live.


خرید کتاب جایگاه ما در جهان هستی
جستجوی کتاب جایگاه ما در جهان هستی در گودریدز

معرفی کتاب جایگاه ما در جهان هستی از نگاه کاربران
کتاب خوبی بود و از همه مهمتر اینکه ذهن و درگیر خودش میکرد
شاید برداشت من با برداشت نویسنده خیلی فاصله داشت ولی در میزان خودم حس خوبی میداد
ترجمه هایی مثل مه بانگ و ... اذیتم کرد ولی مفاهمین رمبش گرانشی و ... کمک کرد درک بهتری به قضیه پیدا کنم

مشاهده لینک اصلی
این کتاب شامل هفت سخنرانی استفن هاوکینگ است

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جایگاه ما در جهان هستی


 کتاب اسلحه میکروب و فولاد
 کتاب مغزت را درست به کار بینداز
 کتاب اختر فیزیک برای افراد بی قرار
 کتاب قوی سیاه
 کتاب تندخوانی پیشرفته به روش تونی بازان
 کتاب فرهنگ نامه بدن انسان