کتاب جهان هولوگرافیک

اثر مایکل تالبوت از انتشارات هرمس - مترجم: داریوش مهرجویی-علمی
خرید کتاب جهان هولوگرافیک
جستجوی کتاب جهان هولوگرافیک در گودریدز

معرفی کتاب جهان هولوگرافیک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جهان هولوگرافیک


 کتاب فلسفه فیزیک
 کتاب استیو جابز باشید
 کتاب استیو جابز
 کتاب تاریخ علم (جلد 1)
 کتاب بهشت زیبای خدا حقیقت دارد
 کتاب فقر احمق می کند