کتاب حلزون بی صدف

اثر الیس گراول از انتشارات نشر چشمه - مترجم: نسترن فتحی-علمی

اگر می‌خواهید با آقا یا خانم حلزون، آن هم از نوع بی‌صدفش بیشتر آشنا شوید باید جلد چهارم از مجموعه کتاب‌های موجودات حال به‌هم‌زن نشر چشمه را بخوانید.

خانم الیس گراول که عاشق موجودات کوچک حال به‌هم زن است، این مجموعه کتاب را برای آشنایی بچه‌ها با موجودات حال به‌هم زن و چندش‌ناک اما مفید برای طبیعت نوشته است. خانم الیس گراول این کتاب‌ها را نوشته که بگوید هرچند موجوداتی مثل شپش، حلزون، وزغ، موش و امثالهم برای انسان موجوداتی ترسناک و موذی هستند اما وجودشان برای طبیعت ضروری است.


خرید کتاب حلزون بی صدف
جستجوی کتاب حلزون بی صدف در گودریدز

معرفی کتاب حلزون بی صدف از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حلزون بی صدف


 کتاب الکترونیک برای بچه ها
 کتاب باورنکردنی،ساده / ساده، باورنکردنی
 کتاب در جست و جوی روش
 کتاب نسبیت اینشتین به زبان ساده
 کتاب علم و فضیلت
 کتاب دروغ / اراده آزاد