کتاب روح روشنگری

اثر تزوتان تودوروف از انتشارات آگه - مترجم: عبدالوهاب احمدی-علمی

این کتاب نه شرح و توضیح اصول و اندیشه‌ی بنیادین روشنگری بلکه شناخت و بازاندیشی روح روشنگری در پرتو رویدادها و دگرگونی‌های سترگ دو سده‌ی گذشته است. نویسنده تنها به برشماری خطوط اصلی اندیشه‌ی روشنگری و یا ارائه‌ی سنتزی از آنها بسنده نمی‌کند بلکه اندیشه‌ها و اصول روشنگری را رویاروی رخدادهای تراژیک تاریخی می‌نهد و سپس برازندگی و شایستگی آنها را دربرابر چالش‌های روزگار ما می‌سنجد و می‌گوید: «با انتقاد از روشنگری است که هم به روشنگری وفادار می‌مانیم و هم آموزهایش را به‌کار می‌بندیم».‏


خرید کتاب روح روشنگری
جستجوی کتاب روح روشنگری در گودریدز

معرفی کتاب روح روشنگری از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب روح روشنگری


 کتاب جهان در 2050
 کتاب پادماده
 کتاب بر شانه های غول(اینشتین)
 کتاب ناخودآگاه جمعی و کهن الگو
 کتاب روح روشنگری
 کتاب استیو جابز