کتاب زنان سرکش دنیای ریاضیات

اثر تالیتیا ویلیامز از انتشارات معین - مترجم: افشین آزادمنش-علمی
خرید کتاب زنان سرکش دنیای ریاضیات
جستجوی کتاب زنان سرکش دنیای ریاضیات در گودریدز

معرفی کتاب زنان سرکش دنیای ریاضیات از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زنان سرکش دنیای ریاضیات


 کتاب دایره المعارف تاریخ علم در ایران
 کتاب مجموعه کتاب های مرجع کودک
 کتاب دایره المعارف حیات
 کتاب دایره المعارف مهتاب
 کتاب کوسه ها
 کتاب آینده را ننوشته اند