کتاب شناخت محیط زیست

اثر استفن کرول از انتشارات شیرازه - مترجم: بهرام معلمی-علمی

شناخت محیط زیست بر زندگی تک تک ما بر کره خاکی تاثیر می‌گذارد. هوایی که تنفس می‌کنیم، غذایی که می‌خوریم و تکنولوژی‌هایی که به کار می‌بریم، همه و همه ارتباط تنگاتنگی با محیط‌زیست ما دارند و به این معنا حفاظت محیط‌زیست می‌بایست در زمره نگرانی‌های محوری همه ما باشد.
کتاب حاضر با یادآوری گستره موضوعاتی که ذیل این مدخل یعنی شناخت محیط زیست قرار میگیرند، قدم اولی است برای خواننده‌ای که بخواهد به زبان ساده با مشکلات زیست محیطی ناشی از زندگی صنعتی، ازدیاد جمعیت و گسترش فقر که جهان امروز با آن مواجه است، آشنا شود. همچنین در این کتاب به راه حل‌های جایگزینی که در صورت اتخاذ می‌توانند مانع روند قهقرایی از بین رفتن محیط زیست شوند نیز اشاره شده است.


خرید کتاب شناخت محیط زیست
جستجوی کتاب شناخت محیط زیست در گودریدز

معرفی کتاب شناخت محیط زیست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شناخت محیط زیست


 کتاب اینشتین
 کتاب زندگی
 کتاب چرندیات پست مدرن
 کتاب تاریخچه ی ستاره شناسی و بیگ بنگ!
 کتاب ابر مغز
 کتاب نبوغ