کتاب علم و دین

اثر تامس دیکسون از انتشارات ماهی - مترجم: محمد دهقانی-علمی

علم و دین از رشته‌های نوپدید در حوزه‌ی دانش‌های بشری است. نویسنده‌ی کتاب، تامس دیکسون، حداکثر کوشش خود را به خرج داده است تا نشان دهد میان علم و دین حقیقتا تعارضی وجود ندارد. آنچه ظاهرا تعارض میان علم و دین پنداشته می‌شود، در واقع بازتاب تعارض تاریخی میان کلیسا، به‌ویژه کلیسای کاتولیک ، و علم است که عمدتا از قرون وسطا آغاز شده و متاسفانه در برخی عرصه‌ها تا به امروز هم ادامه یافته است.


خرید کتاب علم و دین
جستجوی کتاب علم و دین در گودریدز

معرفی کتاب علم و دین از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب علم و دین


 کتاب راهنمای حل مسائل مبانی مهندسی برق
 کتاب کتابهای مقدس قرآن و علوم
 کتاب خزندگان
 کتاب جنگل
 کتاب هیولاهای دریایی
 کتاب گربه سانان بزرگ