کتاب فقر احمق می کند

اثر الدار شفیر از انتشارات ترجمان - مترجم: امیرحسین میرابوطالبی-علمی

یک مدیر با ده ها پروژۀ عقب افتاده، یک کارگر ساده با کوهی از بدهی و یک خانم خانه دار که درگیر رژیم گرفتن است چه شباهتی با هم دارند؟
این افراد همه دچار کمیابی اند. یکی زمان کافی ندارد، یکی بی پول است و دیگری نیز کالری هایش را محدود کرده. کمیابی به شکلی اعجاب آور ذهن همه را تحت تاثیر قرار می دهد. مولاینیتن و شفیر، متکی به آخرین یافته های علوم رفتاری و اقتصاد، تبیین می کنند که چطور ابعاد مختلف زندگی ما تحت تأثیر ذهنیت کمیابی است؛
همچنین آن ها توضیح می دهند که چطور سازمان ها و تک تک افراد می توانند کمیابی را مهار کنند تا به موفقیت و رضایت بیشتری دست یابند.
همان طور که تِیلر برندۀ نوبل اقتصاد 2017 می گوید، این کتاب از نظر علمی بی بدیل و از نظر روایی بسیار خواندنی و سرگرم کننده است.


خرید کتاب فقر احمق می کند
جستجوی کتاب فقر احمق می کند در گودریدز

معرفی کتاب فقر احمق می کند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فقر احمق می کند


 کتاب سرشت قانون فیزیکی
 کتاب خود ناشناخته
 کتاب چرا روانکاوی
 کتاب روانشناسی رشد و تحول انسان
 کتاب روانشناسی رشد و تحول انسان
 کتاب قدم زدن روی ماه با اینشتین