کتاب قوی سیاه

اثر نسیم نیکلاس طالب از انتشارات آریانا قلم - مترجم: محمدابراهیم محجوب-علمی

پيش از كشف استراليا، مردم دنياى كهن بی چون وچرا باور داشتند هر قويى سفيد است چون تجربيات ايشان پيوسته اين باور را تأييد می كرد. ديدن نخستين قوى سياه براى چند پرنده‌شناس بايد شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهميت داستان در اين نيست. اهميت داستان در اين است كه شكنندگى دانش ما را نمايان مى‌كند و نشان می‌دهد آموختن ما از تجربيات و مشاهدات با چه محدوديت‌هاى شديدى روبه‌روست. تنها يك مشاهده كافى است تا گزارهاى كلى كه دستاورد هزاران سال تماشاى ميليون‌ها قوى سفيد است بی‌اعتبار شود- تنها با ديدن يك قوى سياه. قوى سياه ما سه ويژگى دارد: نامنتظر است، پيامدى سنگين دارد، پس از وقوع پيش‌بينى پذير مى نمايد ( اما پيش از وقوع پيش بينى شدنى نيست.)


خرید کتاب قوی سیاه
جستجوی کتاب قوی سیاه در گودریدز

معرفی کتاب قوی سیاه از نگاه کاربران
بعد از خواندن این کتاب باید برای به چالش کشیدن هر چیزی از قبیل تحصیلات تان اماده باشید.

مشاهده لینک اصلی
کتاب دیدگاه جدیدی در مورد برخورد با مسایل و اتفاقات ارایه میده. البته فهم کامل کتاب به دلیل معرفی مفاهیم جدید اندکی سخت و پیچیده هست. عدم رجوع به متن لاتین کتاب و استفاده از ترجمه کتاب موکد این مسیله نیز هست.
با مطالعه دقیق و حتی دوباره کتاب میشه دیدگاه بسیار دقیق در مورد عدم قطعیت و اتفاقات پیرامون به دست اورد.
تلاش نویسنده و مترجم را سپاس

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قوی سیاه


 کتاب یاد جنگل دور
 کتاب مشاهیر علم
 کتاب قوی سیاه
 کتاب زلزله: پس از آن که زمین می لرزد
 کتاب علم در عمل
 کتاب توهم آگاهی