کتاب موش فاضلاب

اثر الیس گراول از انتشارات نشر چشمه - مترجم: نسترن فتحی-علمی

اگر می‌خواهید با آقا یا خانم موش فاضلاب، بیشتر آشنا شوید باید جلد سوم از مجموعه کتاب‌های موجودات حال به‌هم‌زن نشر چشمه را بخوانید.

خانم الیس گراول که عاشق موجودات کوچک حال به‌هم زن است، این مجموعه کتاب را برای آشنایی بچه‌ها با موجودات حال به‌هم زن و چندش‌ناک اما مفید برای طبیعت نوشته است. خانم الیس گراول این کتاب‌ها را نوشته که بگوید هرچند موجوداتی مثل شپش، حلزون، وزغ، موش و امثالهم برای انسان موجوداتی ترسناک و موذی هستند اما وجودشان برای طبیعت ضروری است.


خرید کتاب موش فاضلاب
جستجوی کتاب موش فاضلاب در گودریدز

معرفی کتاب موش فاضلاب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب موش فاضلاب


 کتاب حیوانات تغییر شکل دهنده در حیات وحش
 کتاب دروغ یا درمان
 کتاب تکامل
 کتاب دروغ / اراده آزاد
 کتاب درآمدی کوتاه به مغز
 کتاب هندبوک فیزیک