کتاب نبرد نوابغ

اثر مایک وینچل از انتشارات پرتقال - مترجم: آزاده حسنی-علمی
خرید کتاب نبرد نوابغ
جستجوی کتاب نبرد نوابغ در گودریدز

معرفی کتاب نبرد نوابغ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نبرد نوابغ


 کتاب میکرب شناسی
 کتاب مگنتوتلوریک کاربردی
 کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته
 کتاب مبانی تحلیل تنش دیرین
 کتاب ماهیان خاویاری و خاویار
 کتاب سنگ شناسی کربناته