کتاب نظریه جاویدان

اثر شارون برچ مک گرین از انتشارات کتاب فانوس - مترجم: محمدرضا مشکانی-علمی

نظریۀ جاویدان گزارشی جذاب و خواندنی از فراز و فرودهای نظریه‌ای از احتمال برای محاسبۀ احتمال علت‌های مختلف یک پیشامد است. این نظریه ابتدا توسط کشیش انگلیسی تامس بیز در نیمۀ دوم سده هجدهم و سپس یکی دو دهه بعد توسط ریاضی اخترشناس فرانسوی پیرسیمون الپالس به طور مستقل ابداع و به کار بسته شد. از آن زمان تاکنون این نظریه در تقابل با نظریۀ بسامدی احتمال افت وخیزهای فراوان داشته است و در حال حاضر قبول عام یافته است.

کاربست‌های جالب این نظریه، درمسایل خطیر و بسیار گوناگون تصویری از تحول و تکامل یک نظریۀ علمی را گزارش می کند. گفته‌اند که کاربرد آن در شکستن رمز نیروی دریایی آلمان در جنگ جهانی دوم مدت جنگ را دو سال کوتاه‌تر کرد. موفقیت های این نظریه در پیدا کردن زیردریایی‌های گمشده در اقیانوس‌ها، هواپیماهای سقوط کرده در دریاها، گشودن رمزDNA ، .... و انواع پرشمار کاربردهای جالب آن در حل مسائل علمی، اقتصادی، و اجتماعی، این نظریه را به یکی از ابزارهای علمی رایج امروزی در آورده است. پیدایش رایانه‌های پرقدرت و سریع در دهه‌های اخیر، به ویژه دسترسی به نرم‌افزارهای کاربر دوست موجب شده است که پژوهشگران و دانشمندان علوم مختلف بتوانند این نظریه را در کارهای علمی خود به کار بندند. نمونه‌هایی از این کاربردها در این کتاب آمده‌است.


خرید کتاب نظریه جاویدان
جستجوی کتاب نظریه جاویدان در گودریدز

معرفی کتاب نظریه جاویدان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نظریه جاویدان


 کتاب زمین منشاء حیات
 کتاب سایه هایی از آفرینش
 کتاب پیوند گرایی و فلسفه علم
 کتاب اخگر زندگانی
 کتاب فیزیکدانان بزرگ
 کتاب نظریه جاویدان