کتاب کامپیوتر و مغز

اثر جان فون نویمان از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: رضا امیررحیمی-علمی
خرید کتاب کامپیوتر و مغز
جستجوی کتاب کامپیوتر و مغز در گودریدز

معرفی کتاب کامپیوتر و مغز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کامپیوتر و مغز


 کتاب روش تحقیق در علوم مهندسی
 کتاب راهنمای حل مسائل مبانی مهندسی برق
 کتاب کتابهای مقدس قرآن و علوم
 کتاب خزندگان
 کتاب جنگل
 کتاب هیولاهای دریایی