کتاب کیهان در پوست گردو

اثر استیون هاوکینگ از انتشارات فراروی - مترجم: کوروش زعیم-علمی

پرفروش پرفروش چندین میلیون نسخه استیفن هاوکینگ، تاریخچه مختصری از زمان، ایده های این فیزیکدان نظری درخشان را به خوانندگان سراسر جهان معرفی کرد. او ما را به مرزهای وحشی علمی می برد، جایی که نظریه های برتری و p-branes ممکن است نشانه نهایی را به پازل برساند. او به ما اجازه می دهد پشت صحنه یکی از هیجان انگیزترین ماجراهای فکری خود را به ما بسپارد. او می خواهد "ترکیب نظریه عمومی نسبیت انیشتین و ایده چند داستان را در یک نظریه یکپارچه کامل که هر چیزی را که در جهان اتفاق می افتد، توصیف کند." جهان به طور کلی خواندن ضروری برای همه ما است که می خواهند جهان را که در آن زندگی می کنیم را درک کنیم.


خرید کتاب کیهان در پوست گردو
جستجوی کتاب کیهان در پوست گردو در گودریدز

معرفی کتاب کیهان در پوست گردو از نگاه کاربران
یکی از جذاب ترین و باحال ترین کتاب های علمی فیزیکی بود که خوندم و بسیار لذت بردم ازش. که چنتا از جذاب هاش رو دز زیر میارم:
نسبیت خاص و عام انیشتین
انیشتین در ابتدا میگفت که دلیل اینکه سیب روی سر نیوتن افتاد این بود که نیوتن و سطح زمین به سمت سیب شتاب گرفتند و انیشتین گرانش رو در ابتدا در نظر نگرفت.(که این نظریه نسبت خاص نامیده شد). بعدا انیشتین فهمید که اگر اینطور است که شتاب سطح زمین بسمت بالا باعث میشد که همه مردم به سمت بالا شتاب بگیرند ولی دید اینطور نیست و زمین تخت نیست بلکه گرد است، ‌ پس آمد گفت که باید فضازمان پیچ و تاب بخورد و گرانش را به خمیدگی فضا زمان ربط داد ، یعنی این میدان گرانشی است که باعث خمیده شدن فضا زمان میگردد.که این نظریه نسبیت عام نام گرفت.

سفر در زمان
هاوکینگ میگه: یسری حلقه هایی تو زمان داریم که به حلقه های زمان معروفند یعنی جاهایی که بشه تو اونجاها با سرعت کمتر از نور حرکت کرد. و ویژگی این حلقه های زمان اینه که میشه تو اونها تو زمان سفر کرد. این از قسمت اثبات فیزیکیش، ولی تو عمل به دلیل پیچ و تاب فضا زمان(نظریه نسبت عام انیشتین) که اجازه ایجاد چنین حلقه هایی رو نمیده، پس در کل سفر در زمان در عمل کار محالی میشه و نیز در فیزیک چیزی داریم به اسمه ریسمان های کیهانی که تو خود این ریسمان ها سفر، بخصوص سفر به گذشته امکان پذیر نیست چون حلقه زمانی رو دربرنمیکیرن ولی اگه بشه فضاهای ریسمانی کیهانی پیدا کرد سفر به گذشته ممکنه که این کارم تقریبا محاله چون ویژگی این فضاها باید این باشه که بشه تو اونها با سرعت بیشتری از سرعت نور حرکت کرد که محاله:).

اشتباه انیشتین در مورد زمین یا جهان
انیشتین:جهان اینستاست بدون مبدا.
درحالی که بعدا اثبات شد که جهان یا با منقبض شدن و یا با بزرگ شدنش پایان خواهد یافت(بستگی به ماده و انرژی دارد.)

فرضیه های پایان جهان
فرضیه های پایان جهان:یک اینکه اگر چگالی جهان از یک مقدار بحرانی بیشتر باشد، آنگاه در این حالت کشش گرانشی بین کهکشانها بیشتر شده و حرکت آنها را کند و درنهایت آنان را از دور شدن از هم باز می دارد.که در نهایت همه چی متراکم شده و همه چیز در یک ویرانگر گرانشی مکیده می شوند.
۲- دوم اینکه اگر مقدار چگالی از مقدار بحرانی کمتر باشد،آن گاه کشش گرانشی کمتر از آن است که بتواند از دورشدن کهکشانها نسبت بهم جلوگیری کند و ستارگان رفته رفته سوخت خود را تمام می کنند و در نتیجه در نهایت جهان رفته رفته تهی تر و سردتر می شود و دوباره مانند حالت اول همه چیز به پایان می رسد.اما در دوحالت هم جهان حداقل دو میلیارد سال عمر خواهد داشت.
جهان در پوست گردومشاهده لینک اصلی
روزهای شیرین دوره ی راهنمایی - دبیرستان، لذت کشف دنیا از بین کتاب ها.
ممنون آقای هاوکینگ
ستاره هایی که به کتاب می دهم، ستاره هایی است که یک پسربچه ی دوره ی راهنمایی به کتاب محبوبش می دهد، نه ستاره هایی که امروز باید به عنوان یک فیزیک خوانده ی معلم نجوم به کتاب بدهم.

مشاهده لینک اصلی
HA »\" من مشاهده میان ستاره caº thẠ£ £ متر میلی آمپر ¥ N Y VA 'cA¹ng NHA £ N، nhAe ° نانوگرم chaº³ng cA³ chAºt kiaº¿n نوامبر »© ج gA¬ پچ» cA¡c حزب اسلامی »‡ N تائه ° á» فیلم YNG vaºt lA½ :)) nAªn tA³m laº¡i vaº «N چای £ متر درجه در caº nhaºn A'Ae ° á» £ ج N TOA N شاهزاده. Thaº¿ لا ماهی tA¬nh »A'Ae ° á» £ ج گونه »™ تی Ä'á» © یک baº¡n recomm: Ä'á »ج quya» Y NA ƒn A'i، دا »... حزب اسلامی» سس ماهی Quyaº¿t Ä'á »\u003cNH Ä'á» ج quya »Y NA ƒn trÆ ° á»\u003e C برای تماشای فیلم laº¡i thAªm laº§n سدیم »a.CA³ £ caº متر تائه ° á» ینگه nhAe استفان هاوکینگ ° viaº¿t توسط » 'ñ کوتاه Y NA khÃ'ng برای cA¡c NHA vaºt دا NH لا لا آیا thuyaº¿t یا cA¡c دندان» پدر ج »§ yaº¿u Ä'á »ƒ دا NH خانه» نانوگرم Ä'á »™ ج giẠ£ nhAe درجه سانتی mA¬nh، NHA» نانوگرم ngÆ ° á »من cA³ هکتار» © نانوگرم thẠفروش » 'ñ Tìm حزب اسلامی» ƒu پچ » NHA »£ نانوگرم N cAƒn baº ماهی» © §a و مبدل »¥ ° کد چای در یک cA³ chAºt A'aº§u kiaº¿n نوامبر» © ج cAe¡ baº caº £ £ سدیم N. شما برای بازدید بیشتر از سایت ما بازدید می کنید. CA © نانوگرم A'Ae ¬ درجه A »£ £ ج من chAº giẠA» Y »« من کوتاه Ä'á »ƒ ngÆ ° á» من Ä'á »ج cA³ نوامبر» ƒ دا »... دا نانوگرم آن را چک کنید KhÃ'ng caº§u kA¬، nhAe ° نانوگرم vaº «N khiaº¿n mA¬nh caº Y choA¡ng £ ¥ متر thẠروسیه» £ P پچ »\u003e من NHA» نانوگرم kiaº¿n نوامبر »© C، NHA »نانوگرم SA» چای ± thaºt یک دوجین میلی آمپر mA¬nh »« نانوگرم biaº¿t TÁ »\u003e من، SA» ° thaºt میلی آمپر ± cA³ vaº »caº £ cA²n hAe¡n خصوصی khA³ NHA» نانوگرم در یک ƺºººººº استفان هاوکینگ £ quẠنوامبر »± ج A، A £ viaº¿t توسط» 'ñ Y NA پچ کوتاه »\u003e من tẠcaº £ ¥ تی چنگال» متر A'am mAª vaºt ã'ng خالی است، گونه »™ قیمت بسیار منطقی است. MA¬nh ژله nhaº ¥ تی چای درجه سانتی Æ¡ng کوتاه ã'ng viaº¿t پچ »هکتار» 'A'en، KA¬ دا »\u003cبیگ بنگ و daº¡ng ماهی hình» §a مار زمان من کلید چای درجه سانتی Æ¡ng A'aº§u thA¬ ngaºp thuyaº¿t است، quẠ£ مار »± ج mA¬nh CA است © نانوگرم چای ° Ä'á» § trA¬nh Ä'á »ƒ ¥ ngaº امیدوارم از این تعطیلات لذت ببرید! من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.

مشاهده لینک اصلی
این یک نوع پیگیری برای هاوکینگ تاریخچه مختصری از زمان است که بیش از 10 میلیون نسخه فروخت. ایده پشت آن - غیر از روشن کردن پول - با توجه به نویسنده این است که کشف برخی از موضوع که در فصل های بعد در کتاب فوق قرار داده شده بود که احتمالا خواندن و همچنین به اشتراک گذاشتن اکتشافات علمی بعد (اولین کتاب در سال 1988 منتشر شد، این یکی در سال 2001). درست به عنوان اولین کتاب از نوشته های هاوکینگ به طور کلی، این کتاب عمدتا آسان به درک است، اگر چه آن را به عنوان خوب نیست. در این مقاله، این موارد را دنبال می کند: انیشتین و نظریه های نسبیت خاص و کلی، ثابت کیهان شناسی، زمان، نظریه رشته، تابش سیاه چاله، سفر زمان، اکتشافات علمی در اوایل قرن بیستم مانند وجود کهکشان های دیگر و گسترش جهان، تفسیر Feymans از فیزیک کوانتومی، آیا جهان دارای یک آغاز است یا بی نهایت ؟، اصل انسان شناسی، تاریخ و آینده از جهان، اعتقادات و پیش بینی آینده، علم Determinism و اصل عدم قطعیت، Blackholes و پیش بینی، کرم ها، آینده بشریت، نظریه M، ماده تاریک، هوش مصنوعی و امواج گرانشی.

مشاهده لینک اصلی
ناف می گوید: جهان برای نوازندگان

مشاهده لینک اصلی
این یک نسخه بسیار فشرده از فیزیک است که جهان ما را احاطه کرده است. قابل درک برای همه و بسیار جالب است. من کاملا آن را توصیه می کنم

مشاهده لینک اصلی
خلاصه ای از ساختار جهان. اما مگر اینکه دانش خاصی در نجوم داشته باشید، این کتاب را به طور کامل درک نمی کنید.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کیهان در پوست گردو


 کتاب ساعت ساز نابینا
 کتاب روانشناسی و کیمیاگری
 کتاب زندگی های خیلی خوب
 کتاب بهشت زیبای خدا حقیقت دارد
 کتاب کم عمق ها
 کتاب آنچه شما می گویید آنچه پزشک می شنود