کتاب 100 اکتشافی که جهان را تکان داد

اثر کندال هاون از انتشارات جویا - مترجم: رضا جولایی-علمی
خرید کتاب 100 اکتشافی که جهان را تکان داد
جستجوی کتاب 100 اکتشافی که جهان را تکان داد در گودریدز

معرفی کتاب 100 اکتشافی که جهان را تکان داد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 100 اکتشافی که جهان را تکان داد


 کتاب فرهنگ اتصال
 کتاب نقشه جدید جهان
 کتاب تکنولوژی های انقلابی
 کتاب مغز متفکر
 کتاب ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر
 کتاب کندوکاوی روان شناختی در کارکرد هنر