کتاب آمار مقدماتی

اثر تامس اچ ووناکت از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی - مترجم: محمدرضا مشکانی-علمی
خرید کتاب آمار مقدماتی
جستجوی کتاب آمار مقدماتی در گودریدز

معرفی کتاب آمار مقدماتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آمار مقدماتی


 کتاب دختری که تصویری فکر می کرد
 کتاب تقویت و ارزیابی هوش
 کتاب داستان بدن انسان
 کتاب خورشید خوارزم : مفاخر ایران (4)
 کتاب فلسفه علم
 کتاب دگرگونی همه چیز