کتاب های علمی

معرفی معروف ترین کتاب های علمی
 کتاب نانو ساختارهای پلیمری

کتاب نانو ساختارهای پلیمری

اثر ایرج امیری امرایی-فرزاد زاهدی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

کتاب سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

اثر سید حمیدرضا شهابی حقیقی-محمدمهدی ارشادی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری

کتاب شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری

اثر مجموعه ی نویسندگان-سید محمدحسین میرباقری از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن در مهندسی اکتشاف

کتاب شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن در مهندسی اکتشاف

اثر اردشیر هزارخانی-بشیر شکوه سلجوقی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب قابلیت اطمینان ، خطا و فاکتورهای انسانی در صنعت برق

کتاب قابلیت اطمینان ، خطا و فاکتورهای انسانی در صنعت برق

اثر بالبر دیلون از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پروازی (جلد 1)

کتاب بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پروازی (جلد 1)

اثر پرویز قدیمی-عباس دشتی منش از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب آلودگی صوتی هواپیما در محیط زیست

کتاب آلودگی صوتی هواپیما در محیط زیست

اثر مجموعه ی نویسندگان-خسرو اویسی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب اکسید گرافن

کتاب اکسید گرافن

اثر مجموعه ی نویسندگان-جیجون ژائو از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی

کتاب اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی

اثر محمود محمد طاهری از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب مبانی و تابش های دستگاه پلاسمای کانونی

کتاب مبانی و تابش های دستگاه پلاسمای کانونی

اثر مرتضی حبیبی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر