کتاب داستان کامپیوتر

اثر فروغ منصور قناعی از انتشارات نشر شهر-علمی
خرید کتاب داستان کامپیوتر
جستجوی کتاب داستان کامپیوتر در گودریدز

معرفی کتاب داستان کامپیوتر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب داستان کامپیوتر


 کتاب گوارش و دفع پسمان
 کتاب تولید مثل و ژنتیک
 کتاب کاوشگران جوان
 کتاب تکامل
 کتاب هوش مصنوعی
 کتاب واژه نامه فشرده انجمن روانشناسی آمریکا APA