کتاب هوش مصنوعی

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات راه پرداخت - مترجم: شراره شبل الحکما-علمی
خرید کتاب هوش مصنوعی
جستجوی کتاب هوش مصنوعی در گودریدز

معرفی کتاب هوش مصنوعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هوش مصنوعی


 کتاب گوارش و دفع پسمان
 کتاب تولید مثل و ژنتیک
 کتاب کاوشگران جوان
 کتاب تکامل
 کتاب هوش مصنوعی
 کتاب واژه نامه فشرده انجمن روانشناسی آمریکا APA